ภาพ GIF 
(Graphic Interchange Format)
สามารถแสดงผลบนบราวเซอร์ได้ทุกชนิด มักเป็น
รูปที่มีสีพื้นเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีการไล่สี เช่น โลโก้ รูปการ์ตูนต่าง ๆ

ภาพ JPEG 
(Joint Photographic Experts Group)
สามารถแสดงผลบนบราวเซอร์ได้ทุกชนิดเช่นกัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือภาพที่มีรายละเอียดสีมาก ๆ

ภาพ PNG 
(Portable Network Graphic)

พัฒนาขึ้นมาใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับไฟล์ .gif และ .jpg