Tip การใช้งานแทรก Flash Media ในเว็บเพจ


                    Flash เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บเพจ  ทั้งนี้เพราะไฟล์จากโปรแกรม  Flash  จะมีขนาดเล็กทำให้ดาวน์โหลดได้เร็ว  ประกอบกับมีความสามารถสร้างงานอนิเมชั่นได้หลากหลายและใช้งานได้เกือบทุก เว็บเบราเซอร์

การนำไฟล์ Flash  มาใช้บนเว็บเพจโดย  Dreamweaver 8  มีขั้นตอนดังนี้

                    1. เตรียมไฟล์  Flash  ไว้ให้พร้อม  ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล  .swf
                    2. คลิกที่ตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์  Flash  แล้วเลือกเมนู  Insert > Media > Flash

                    หรือคลิกที่ปุ่ม  Media : Flash บนแถบครื่องมือ

                    จะได้หน้าต่าง  Select File  สำหรับเลือกไฟล์  Flash  คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ

                    3. จะปรากฏไอคอน  ขึ้นมา ณ ตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์  Flash

                    4. ปรับย่อ / ขยาย  วางตำแหน่ง  หรือเพิ่มไฟล์  Flash  บนเว็บเพจได้ตามต้องการ

                    5. ทดสอบการแสดงผลโดยคลิกเลือกที่ภาพ  และที่ปุ่ม  Play    บน  Properties Inspector
                        (ไม่ต้องแสดงผลด้วยเว็บบราวเซอร์ก็ได้)  หยุดการแสดงผลโดยคลิกปุ่ม  Stop