เรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์ :
                    การเผยแพร่ผลงานสู่สายตาชาวโลกโดยการนำไปใส่ในเว็บไซต์ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงแนวทางการจดDomain Nameการเลือกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์และการโอนย้ายเว็บเพจที่เราสร้างไปยังเว็บไซต์ 
                    ขั้นแรกคือเราต้องมีพื้นที่ว่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เว็บเพจ (เว็บเซิร์ฟเวอร์)
ซึ่งมี 3 วิธีในการติดต่อขอพื้นที่ ดังนี้

  • ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
  • ขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น
  • ขอพื้นที่ฟรีในเว็บเซิร์ฟเวอร์

       การติดต่อขอพื้นที่

                    ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
                    วิธีนี้เป็นวิธีที่มีราคาสูงที่สุด เพราะเราต้องซื้อเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เองนอกจากนั้นเรายังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์
กับอินเทอร์เน็ตแบบตลอด  24ชั่วโมงซึ่งจะต้องเชื่อมด้วยความเร็วสูงจึงจะรองรับการรับส่งข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้รวดเร็วพอ
                    การเชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับอินเทอร์เน็ตมี  2 วิธีหลัก
                                * เชื่อมต่อโดยใช้  Leased Line
                                *  ใช้บริการCo-location

       การเชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับอินเทอร์เน็ต

                                * เชื่อมต่อโดยใช้  Leased Line

 

                                 *  ใช้บริการCo-location

                    การติดต่อขอพื้นที่

                    ขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น (Web  hosting)
เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อย  เพราะเป็นการขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น  ซึ่งปัจจุบันมีบริษัททั้งใน  และต่างประเทศที่เปิดให้บริการ  
                    สำหรับราคาจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของการให้บริการ
สำหรับปัจจัยสำคัญที่เราควรพิจารณานอกจากพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล คือความเร็วในการ รับส่งข้อมูลมีการจำกัดปริมาณข้อมูลที่รับส่งหรือไม่ 
นอกจากนั้นหากเราใช้ CGI  ASP  PHP  หรือ   ความสามารถอื่นๆ อาทิ RealAudio เราจะต้องใช้บริการที่สนับสนุนคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย
การติดต่อขอพื้นที่

                      ขอพื้นที่ฟรีในเว็บเซิร์ฟเวอร์

                                   รายชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่เก็บเว็บไซต์ฟรี
                                    http://www.thai4free.com                               http://www.thai.net
                                    http://www.etcafe.com                                   http://www.thaitopsites.com
                                    http://www.geocities.com                               http://www.hypermart.net
                                    http://www.freeservers.com                           http://www.thcity.com