Tip  การใส่ข้อความลงบนเว็บเพจ

                    สามารถทำได้เหมือนกับโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ทั่วไป คือ เริ่มจากคลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความลงไป หรือ สามารถสำเนาข้อความจากโปรแกรมอื่นมาวางลงบนเว็บเพจได้ สามารถตกแต่งให้แต่ละส่วนต่างกันได้ ตามความสำคัญหรือประเภทของเนื้อหา